Remissammanställning: ändringar i TSFS 2015:66 och nytryck av SJÖFS 2007:21

Vårt diarienummer TSF 2018-57.

Remissmaterial

Missiv, konsekvensutredning, föreskriftsförslag TSFS 2015:66, föreskriftsförslag SJÖFS 2007:21,  upphävande SJÖFS 2007:21 och remissammanställning.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Helena Ejlerung, handläggare farligt gods
helena.ejlerung@transportstyrelsen.se

Sektionen för sjövärdighet
Sjö- och luftfart
Direkt: 010-495 33 22

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se

Juridiska sektionen för sjöfart
Sjö- och luftfart
Direkt: 010-495 63 27

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!