Remissammanställning till Transportstyrelsens förskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2018-150.

Remissmaterial

Remissammanställning och ny författning

Remissammaställning av inkomna synpunkter

Ta del av den nya författningen:

TSFS 2022:41 Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Ellinor Öjefelt, handläggare, Telefon: 010-495 55 11, E-post: mailto:ellinor.ojefelt@transportstyrelsen.se

Ulrika Bergman, handläggare, Telefon: 010-495 68 89,
E-post: ulrika.bergman@transportstyrelsen.se

Jonas Malmstig, jurist, Telefon: 010-495 56 85, E-post: mailto:jonas.malmstig@transportstyrelsen.se

Carina Gyll, utredare, Telefon: 010-495 55 32,
E-post: carina.gyll@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!