Remissammanställning om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vårt diarienummer TSF 2019-27.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Remissammanställning

Ta del av den nya föreskriften: TSFS 2019:106 (ändringsföreskrift)

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Patrik Grundtman, utredare, telefon: 010-495 33 21,

E-post: patrik.grundtman@transportstyrelsen.se

Witold Pisarek, överläkare, Telefon: 010-495 56 05,
E-post: witold.pisarek@transportstyrelsen.se

Sofi Nygren, jurist, telefon: 010-495 55 57,
E-post: sofi.nygren@transportstyrelsen.se

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!