Remiss Förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 23 maj 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-134 i ert svar.

Remissmaterial

Remissmissiv, konsekvensutredning och föreskriftsförslag beställningscentraler taxi, föreskriftsförslag beställningscentraler utrustning, föreskriftsförslag beställningscentraler särskild utrustning.

Ändring i TSFS 2013:41, TSFS 2016:46, TSFS 2016:47, TSFS 2016:48.

Bilagor till föreskriftsförslaget om beställningscentralernas tekniska utrustning. Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3 och Bilaga 4.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 23 maj 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-134 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Jenny Bragg, utredare, Väg och järnväg, 010-495 64 38

E-post: jenny.bragg@transportstyrelsen.se

Nenne Åman, jurist, Väg och järnväg, 010-495 58 95

E-psot: nenne.aman@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!