Remissammanställning om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-6.

Remissmaterial

Remissammanställning och ny förordning

Remissammanställning

Konsekvensutredning

Ta del av den nya författningen:

TSFS kommer snart!

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Susanne Alger, utredare, telefon 010-495 45 03,
E-post: susanne.alger@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!