Remissammanställning av Transportstyrelsens föreskrifter, allmänna råd om vägmärken och andra anordningar

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar träder ikraft den 1 augusti 2019.

Föreskrifterna ersätter fyra föreskrifter;

  • Trafiksäkerhetsverkets regler (TSVFS 1984:32) om utmärkning enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
  • Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1989:116) om bomanläggningar i plankorsningar
  • Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar
  • Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:272) om storlekar på vägmärken och andra anordningar 

Bakgrund till förslaget

Regeringen har genomfört ändringar i vägmärkesförordningen (2007:90), infört nya vägmärken och andra anordningar samt att det blir en ny struktur och namn på vissa vägmärken och andra anordningar. Detta medför att våra föreskrifter är i behov av ändring så de överensstämmer med förordningen.

Information och kontakt

Ta del av föreskrifterna, konsekvensutredningen och remissmaterialet genom att följa länkarna till höger.

Vid frågor kontaktar du vår sektion regelinformation antingen via kontaktformulär eller på telefon 0771-503503

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!