Remiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 8 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-76 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslagkonsekvensutredning och Förtydligande avseende fartyg i E-område.

Synpunkter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 7 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-76 i svaret.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta

Kristian Karlernäs, sakkunnig
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet
Direkt: +46-10-495 65 13
SMS: 076-721 60 20
kristian.karlernäs@transportstyrelsen.se

Karin Wahrby, jurist
Sjö- och luftfart, Juridiska sektionen för sjöfart
Direkt: 010-495 63 27
Sms: 0720-83 03 26
karin.wahrby@transportstyrelsen.se

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!