Remiss av nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning (TSFS 2017:88)

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 25 september 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-149 i svaret.

Remissmaterial


Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 25 september 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-149 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
sjofart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Johan Skogwik, sektionschef
Sektionen för sjötrafik
Sjö- och luftfart

Telefon: 010-495 3337
E-post: johan.skogwik@transportstyrelsen.se

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!