Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter(TSFS 2019:XX) om godkännande av järnvägsfordon enligt järnvägstekniklagen (YY)och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS2019:XX) om godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem.

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2018-88 och TSF 2018-89.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag TSF 2018-88, Föreskriftsförslag TSF 2018-89remissmissiv och sändlista samt konsekvensutredning.

Remissammanställning och ny författning

Remissammanställning för TSF 2018-88

Remissammanställning för TSF 2018-89

Ta del av de nya författningarna:

TSFS 2022-35 Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon för svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

TSFS 2022-34 Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Robert Bylander, handläggare, telefon: 010-495 55 28,

E-post: robert.bylander@transportstyrelsen.se

Susanna Angantyr, jurist, telefon: 010-495 55 44,

E-post: susanna.angantyr@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!