Remissammanställning: Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter (TSFS 2016:105)

Transportstyrelsen har nu sammanställt remissynpunkterna.

Remissammanställning

Remissammanställning Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Remissammanställning Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105 om avgifter (dokument 2)

Ta del av de nya föreskrifterna, TSFS 2016:105 (ändrad genom 2018:88).

Remissmaterial

RemissmissivBeskrivning av avgiftsförändringar 2019Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Luftfart:
Magnus Vik, 010-495 40 96
magnus.vik@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Charlotta Westerberg, fordonsinformation, 010-495 65 56
charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor:
Jasmina Hasic, 010-495 40 08
jasmina.hasic@transportstyrelsen.se