Omremiss 2  Översyn av föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som påverkas av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012

Vårt diarienummer är TSF 2017-135 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag 1, föreskriftsförslag 2,  konsekvensutredning och remissammanställning.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av omremissen är ni välkomna att kontakta:

Karl-Axel Edén, sakkunnig helikopter
e-post: karl-axel.eden@transportstyrelsen.se
telefon: 010-495 36 79

Magnus Axelsson, sakkunnig flygplan
e-post: magnus.axelsson@transportstyrelsen.se
telefon: 010-495 36 75

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!