Remiss av förslag till  Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 20XX:XX) om mottagning av avfall från fartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 26 augusti 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-75 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 26 augusti 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-75 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Stina Paulin, miljöhandläggare
stina.paulin@transportstyrelsen.se
010-495 32 07

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!