Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 26 mars 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-163 i ert svar.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 26 mars 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-163 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
781 23 Borlänge.

Kontaktpersoner

Per Andersson
Utredare
E-post: per.andersson@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 40

Karin Edvardsson
Handläggare
E-post: karin.edvardsson@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 01

Lina Andersson
Handläggare
E-post: linaerika.andersson@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 55 87

Alexander Östman
Handläggare
E-post: alexander.ostman@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 68 40

Jonas Malmstig
Jurist
E-post: jonas.malmstig@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 85

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!