Remissammanställning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Remisstiden för arbetet har löpt ut och föreskrifterna har beslutats.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissammanställning

Remissammanställning av inkomna synpunkter
Slutlig konsevensutredning

Ta del av den nya författningen:
TSFS 2021:122

Kontaktpersoner

Per Andersson
Utredare
E-post: per.andersson@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 40

Karin Edvardsson
Handläggare
E-post: karin.edvardsson@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 01

Lina Andersson
Handläggare
E-post: linaerika.andersson@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 55 87

Alexander Östman
Handläggare
E-post: alexander.ostman@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 68 40

Jonas Malmstig
Jurist
E-post: jonas.malmstig@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 85

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!