Remissammanställning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:80) om sjukvård och apotek på fartyg

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2020-18.

Remissmaterial

Remissmissiv
Konsekvensutredning
Bilaga till konsekvensutredning
Föreskriftsförslag

Remissammanställning

Remissammanställning av inkomna synpunkter.

Ta del av den nya författningen, TSFS 2021:80:
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Fredrik Jonsson, chef på sektionen för sjövärdighet
fredrik.jonsson@transportstyrelsen.se
010–495 33 13

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!