Remissammanställning: Ändrade och nya föreskrifter för att införliva delar av direktivet (EU)2017/159 om arbets- och levnadsförhållanden på fiskefartyg

Vårt diarienummer TSF 2019-47.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag, föreskriftsförslag TSFS 2010:102, föreskriftsförslag TSFS 2018:27 och konsekvensutredning.

Remissvar

Remissammanställning, ta del av de nya föreskrifterna TSFS 2019:109, TSFS 2019:110 och TSFS 2019:111.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Mikael Hellgren, sakhandläggare
mikael.hellgren@transportstyrelsen.se
010- 495 40 35

Marie Öhmark, jurist
marie.ohmark@transportstyrelsen.se
010-495 31 25

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!