Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 7 oktober 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-3 i svaret.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 7 oktober 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-3 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Robin Cook, sjöingenjör
robin.cook@transportstyrelsen.se
010-49 55 200

Amina Avdic, jurist
amina.avdic@transportstyrelsen.se
010-49 55 362

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!