TSFS 2022:106
Transportstyrelsens föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik

Dessa föreskrifter ska tillämpas när den som driver en trafikflygplats ska lämna uppgifter om trafiken vid flygplatsen.

Grundform

TSFS 2022:106

I kraft 2023-02-01. PDF 172 kB