TSFS 2021:116
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarbevis och kompletterande intyg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lokförarbevis och kompletterande intyg enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Grundform

TSFS 2021:116

I kraft 2022-06-01. PDF 163 kB