VVFS 2006:69 Vägverkets föreskrifter om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil

Författningen upphävd 2023-01-01 genom TSFS 2022:99

Ändringar

TSFS 2020:94

I kraft 2021-01-15. PDF 142 kB.

Upph. 1 §; ändr. 4 §.