VVFS 2007:108 Vägverkets föreskrifter om undantag från krav på lämplighetsbesiktning

Författningen upphävd 2023-01-01 genom TSFS 2022:99

Ändringar

TSFS 2020:93

I kraft 2021-01-01. PDF 99 kB.

Ändr. 1 §.