TSFS 2020:45
Transportstyrelsens föreskrifter om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak.

Grundform

TSFS 2020:45

I kraft 2020-06-15. PDF 102 kB