TSFS 2020:43
Transportstyrelsens föreskrifter och tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg

Författningen upphävd 2020-10-01 genom TSFS 2020:43

Dessa föreskrifter innehåller tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Grundform

TSFS 2020:43

I kraft 2020-06-01. PDF 215 kB