TSFS 2012:44
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med utökad behörighet B.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:44

I kraft 2013-01-19. PDF 119 kB

Ändringar

TSFS 2013:58

I kraft 2013-10-01. PDF 19 kB.

Ändr. 3 och 4 §§.

TSFS 2020:31

I kraft 2020-07-01. PDF 219 kB.

Ändr. 16 och 40 §§.