TSFS 2020:3
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskild utrustning för taxifordon

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om särskild utrustning för taxifordon enligt 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211), avseende krav på certifiering, certifieringsorgan, tillverkare, funktioner, ackrediterade besiktningsorgan och kontroll av sådan utrustning.

Grundform

TSFS 2020:3

I kraft 2021-01-01. PDF 246 kB