TSFS 2020:20
Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt undantag från vissa bestämmelser om kör- och vilotider

Författningen upphävd 2020-06-01 genom TSFS 2020:20

Dessa föreskrifter innehåller tillfälligt undantag från vissa bestämmelser om kör- och vilotider.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2020:20

I kraft 2020-04-15. PDF 220 kB

Ändringar

TSFS 2020:23

I kraft 2020-04-20. PDF 217 kB.

Ändr. 2 §.