TSFS 2020:1
Transportstyrelsens föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik

Dessa föreskrifter innehåller de krav som gäller för den verksamhet som bedrivs av en sådan beställningscentral för taxitrafik som avses i 2 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. De innehåller även bestämmelser om vilka uppgifter som ska samlas in, lagras och lämnas ut av beställningscentralen.

Grundform

TSFS 2020:1

I kraft 2020-09-01. PDF 190 kB