TSFS 2019:97
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Trollhätte kanal

Syftet med dessa föreskrifter är att möjliggöra tillgänglighet och säker sjötrafik i Trollhätte kanal.

Grundform

TSFS 2019:97

I kraft 2019-11-01. PDF 136 kB