TSFS 2019:96
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Södertälje kanal

Syftet med dessa föreskrifter är att möjliggöra tillgänglighet och säker sjötrafik i Södertälje kanal.

Grundform

TSFS 2019:96

I kraft 2019-11-01. PDF 121 kB