TSFS 2012:35
Transportstyrelsens föreskrifter om indelning i utsläppsklasser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om bilars indelning i utsläppsklasser enligt avgasreningslagen (2011:318).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:35

I kraft 2012-06-15. PDF 46 kB

Ändringar

TSFS 2019:65

I kraft 2019-07-01. PDF 215 kB.

Ändr. 2 §.