TSFS 2019:39
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar

Dessa föreskrifter anger vad som gäller vid transport av farligt gods till sjöss i fartområde D och fartområde E samt på inre vattenvägar, när dessa transporter inte utförs i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Möjligheten att vid transporter som omfattas av IMDG-koden i stället tillämpa dessa föreskrifter framgår av 2 a § Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:39

I kraft 2019-05-02. PDF 118 kB

Ändringar

TSFS 2019:47

I kraft 2019-06-01. PDF 248 kB.

Ändr. 1-3 och 7 §§.

TSFS 2022:58

I kraft 2022-07-01. PDF 164 kB.

Ändr. 1–3 och 7 §§.