TSFS 2012:77
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på mark- eller vattenyta som kräver godkännande

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid anläggning, om- och tillbyggnad samt upprätthållande av en helikopterflygplats som är placerad på mark- eller vattenyta och som kräver godkännande enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:118) om godkännande av flygplats.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:77

I kraft 2012-08-01. PDF 2566 kB

Ändringar

TSFS 2019:32

I kraft 2019-05-01. PDF 102 kB.

Ändr. 1 kap 1 §.