TSFS 2019:17
Transportstyrelsens föreskrifter om tillstånd att inrätta en flygplats

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska ansöka om tillstånd att inrätta eller bygga om en flygplats. Föreskrifterna omfattar inte områden som används för start och landning med luftfartyg för egen användning med en förväntad trafikmängd av mindre än 500 rörelser per år

Grundform

TSFS 2019:17

I kraft 2019-05-01. PDF 122 kB