TSFS 2019:132
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt avgasreningsförordningen (2011:345) och fordonsförordningen (2009:211). Föreskrifterna ska tillämpas på mopeder som tagits i bruk, vilket även innefattar mopeder med sidvagn. Föreskrifterna ska också tillämpas på släpvagnar som används till mopeder.

Grundform

TSFS 2019:132

I kraft 2020-02-01. PDF 408 kB