2019

98 författningar.
TSFS 2019:12
Sjöfart, Sjötrafik
I kraft 2019-04-01
TSFS 2019:36
Luftfart, GEN
I kraft 2019-06-01
TSFS 2019:52
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart,
I kraft 2019-07-01
TSFS 2019:56
Sjöfart, Arbetsmiljö
I kraft 2019-08-01