TSFS 2022:19
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment

Dessa föreskrifter, som kompletterar bestämmelserna i barlastvatten-lagen (2009:1165) och barlastvattenförordningen (2017:74), gäller för svenska fartyg samt på utländska fartyg som befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon.

Grundform

TSFS 2022:19

I kraft 2022-06-01. PDF 362 kB