TSFS 2017:63
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande för infrastrukturförvaltare av industrispår och för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkeskunnande för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.

Grundform

TSFS 2017:63

I kraft 2017-09-01. PDF 245 kB