TSFS 2017:15
Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)

Denna författning innehåller regler om konstruktion och utrustning för fartyg byggda innan den 1 juli 1986 och som till sjöss transporterar skadliga flytande kemikalier i bulk.

Grundform

TSFS 2017:15

I kraft 2017-04-15. PDF 14552 kB