TSFS 2019:4
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum på fartyg som omfattas av krav på internationellt säkerhetscertifikat.

Grundform

TSFS 2019:4

I kraft 2019-03-01. PDF 15661 KB.

Ändringar

TSFS 2019:59

I kraft 2019-08-01. PDF 105 KB.

Ändr. 2 kap. 2 §.

Till toppen