TSFS 2012:73
Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499

Vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499 ska ske enligt dessa föreskrifter.

Grundform

TSFS 2012:73

I kraft 2012-08-01. PDF 419 KB.

Ändringar

TSFS 2014:16

I kraft 2014-05-01. PDF 140 KB.

Ändr. bilaga 2 och 3.

TSFS 2016:98

I kraft 2016-10-15. PDF 274 KB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2017:83

I kraft 2017-11-01. PDF 364 KB.

Ändr. bilaga 3.

Till toppen