TSFS 2009:78
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Denna författning innehåller föreskrifter för verkställigheten av förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Grundform

TSFS 2009:78

I kraft 2010-07-01. PDF 119 KB.

Ändringar

TSFS 2010:110

I kraft 2010-07-01. PDF 70 KB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:8

I kraft 2017-04-01. PDF 248 KB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:68

I kraft 2017-06-08. PDF 247 KB.

Ändr. bilagan.

Till toppen