SJÖFS 1979:14
Sjöfartsverkets kungörelse om utmärkningssystem på svenskt vatten (System A, kombinerat kardinalt och lateralt system; rött om babord) m.m.

Författningen upphävd 2017-07-01 genom TSFS 2017:67

Ändringar

TSFS 2017:67

I kraft 2017-07-01. PDF 148 KB.

Upph. SJÖFS 1979:14.

Till toppen