SJÖFS 1970:31
Sjöfartsverkets meddelande (1970:A31) om begränsning av tankstorlekarna i stora tankfartyg

Författningen upphävd 2017-06-01 genom TSFS 2017:31

Ändringar

TSFS 2017:31

I kraft 2017-06-01. PDF 146 KB.

Upph. 1970:A31.

Till toppen