TSFS 2021:69
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på roro-fartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet)

Dessa föreskrifter får vid transport av förpackat farligt gods, som alternativ till tillämpliga regler enligt IMDG-koden, tillämpas av – svenska rorofartyg i Östersjöområdet, samt – utländska rorofartyg på svenskt sjöterritorium i Östersjöområdet.

Grundform

TSFS 2021:69

I kraft 2021-12-01. PDF 979 kB