TSFS 2015:35
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om tillståndenligt 3 kap. 2-4 och 7 §§ järnvägslagen (2004:519).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:35

I kraft 2015-07-01. PDF 43 kB

Ändringar

TSFS 2016:32

I kraft 2016-08-01. PDF 188 kB.

Ändr. 8 §.