TSFS 2015:33
Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser enligt 2 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd enligt 3 kap. 4 § samma lag.

Grundform

TSFS 2015:33

I kraft 2015-07-01. PDF 37 kB