TSFS 2015:27
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen om säkerhet i vägtunnlar, förordningen om säkerhet i vägtunnlar samt vissa bestämmelser i plan- och byggförordningen avseende säkerhet i vägtunnlar. En tunnel är en minst 100 meter lång väg omsluten av jord eller berg eller en konstruktion som medger att fordon kan föras under t.ex. byggnader eller vatten.

Grundform

TSFS 2015:27

I kraft 2015-06-01. PDF 157 KB.

Ändringar

TSFS 2016:45

I kraft 2016-08-01. PDF 149 KB.

Ändr. 3 kap. 13 och 26 §§.

TSFS 2019:66

I kraft 2019-07-01. PDF 202 KB.

Ändr. kap. 3 §.

Till toppen