TSFS 2010:136
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utrustning och installationer på flygplats

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:23

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter för utrustning och installationer på flygplatsen. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:136

I kraft 2010-10-10. PDF 264 kB

Ändringar

TSFS 2010:180

I kraft 2010-12-10. PDF 116 kB.

Ändr. ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

TSFS 2012:95

I kraft 2012-09-01. PDF 173 kB.

Upph. 2 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1 och 2 §§ samt 2 kap. 2 §.

TSFS 2013:91

I kraft 2013-12-20. PDF 31 kB.

Ändr. punkterna 3 och 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.