TSFS 2013:76
Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Författningen upphävd 2019-07-01 genom TSFS 2019:49

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag för egenföretagare i fråga om sammanlagd arbetstid och nattarbete enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Grundform

TSFS 2013:76

I kraft 2013-10-15. PDF 39 kB