TSFS 2012:15
Transportstyrelsens föreskrifter om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare – luftfartsskydd

Författningen upphävd 2013-06-03 genom TSFS 2013:40

Dessa föreskrifter ska tillämpas av personer som är verksamma i en organisation som ska utföra valideringar av kända avsändare. Föreskrifterna ska i relevanta delar även tillämpas av en organisation som vill bli godkänd som känd avsändare.

Grundform

TSFS 2012:15

I kraft 2012-04-27. PDF 124 kB

Ändringar

TSFS 2013:40

I kraft 2013-06-03. PDF 30 kB.

Upph. TSFS 2012:15.