TSFS 2013:33
Transportstyrelsens föreskrifter om förtur till överfart med färja

Dessa föreskrifter gäller rätt till förtur till överfart med färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning, i andra fall än som anges i 11 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276).

Grundform

TSFS 2013:33

I kraft 2013-06-01. PDF 40 kB